2019 Ιούλιος

0

Διάθεση Νοσοκομειακών Κλινών

Διατίθενται  πενήντα (50) νοσοκομειακές χειροκίνητες κλίνες σε καλή κατάσταση, λόγω αντικατάστασης.

Πάσης φύσεως ενδιαφερόμενοι, ιδιώτες, ιδρύματα, σύλλογοι, σωματεία μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στο site και στα τηλέφωνα του Ιδρύματος Ασύλου Ανιάτων Πατρών – 2610 274496 & 2610 240187.